Klimatsmart med certifierat trä

Certifierat trä bidrar till ett bättre klimat. Därför är det för oss en självklarhet att våra produkter tillverkas av råvara från ansvarsfullt brukade skogar och med hänsyn till ekologiska system och biologisk mångfald. Genom att arbeta med trä och få fler att använda produkter av trä, bidrar vi till en hållbar utveckling och en bättre värld. När skog växer binds koldioxid. Träprodukter lagrar i sin tur koldioxid när de används. Det är dessutom en förnyelsebar och energieffektiv byggråvara. Det är bra för miljön.

Vi tar tillvara på allt hos trädet. Barken används som biobränsle, såg- och kutterspån pressas till värmande pellets och flisen blir råvara till nya produkter inom SCAs massa- och pappersindustri.  

Våra produkter tillverkas av råvaran från ansvarsfullt brukade skogar som vi bedriver på ett hållbart sätt. Vi tar stor hänsyn till det ekologiska systemet och den biologiska mångfalden.

Vårt skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Alla våra enheter är spårbarhetscertifierade enligt FSC Chain of Custody (CoC) och PEFC Chain of Custody (CoC). Våra enheter i Sverige har certifikat för energiledningssystem (Energy Management System) ISO 50001:2011.

Dessutom har nedanstående enheter dessa certifikat:

  • Munksunds sågverk: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
  • Rundviks sågverk: ISO 14001:2004.
  • Bollsta sågverk: OHSAS 18001:2007
  • Tunadals sågverk: OHSAS 18001:2007
  • SCA Timber Supply UK: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

Certfikat

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden Dela på Twitter Dela på Google Plus Dela på LinkedIn Dela på Facebook