SmartTimber

Innovationer i virke och tanke

SmartTimber är ett koncept som rymmer mycket, både smarta virkesprodukter och innovativa tjänster. Våra produktidéer förenklar ditt arbete och förbättrar totalekonomin i dina byggprojekt. Titta närmare på vår mellanstrukna ytterpanel med dold spikning eller varför inte på vårt färdigkapade virke i CC60-längder?

I SmartTimber ingår också en rad tjänster som sparar tid och kostnader för handlarna, till exempel streckkodsmärkning av virket och våra lönsamma logistiktjänster. Våra innovationer är klimatsmarta, kärnfurutrallen är ett bra exempel på det. 

FÄRDIGKAPADE CC60-LÄNGDER

Spar tid – mindre spill

Vårt färdigkapade virke i CC60-längder är på väg att revolutionera snickarjobbet. Det sparar arbetstid eftersom du inte behöver kapa eller hantera spill. Färdigkapade CC60-längder finns för både konstruktionsvirke, trall och panel.

Läs mer om våra färdigkapade CC60-längder

STRECKKODER PÅ PLANKORNA

Koll på varenda planka

Streckkodsmärkning av virket gör att bygghandlaren får full koll på sitt lager. Det går snabbare i kassan och risken för fel minskar för både handlare och konsument.

Läs mer om vår streckkodsmärkning

FRÅN PLANTERING TILL MONTERING

Det är ingen slump att SmartTimber kommer just från SCA. Vi har full kontroll på hela kedjan från plantering till montering. Redan vid avverkningen kan vi välja ut de träd som ger bästa virket. Vi har också ett nära samarbete med både bygghandlare och byggare. Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster.

Läs mer om vår värdekedja

LÖNSAM LOGISTIK

För dig som handlare finns det en stor potential i våra nya innovativa produkter, men konceptet innehåller mycket mer än så. Du kan också optimera ditt lager och din resursplanering. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete för att du ska få rätt artiklar, i rätt mängd och i rätt tid.

Läs mer om hur SmartTimber leder till lönsam logistik

Klimatsmart med certifierat trä

Skogen och miljön ligger oss varmt om hjärtat. Därför är det en självklarhet att våra produkter tillverkas av råvara från ansvarsfullt brukade skogar och att vi tar hänsyn till ekologiska system och biologisk mångfald. Skogen binder koldioxid och genom att använda trä bidrar du till en hållbar utveckling eftersom produkterna lagrar koldioxiden under hela tiden som de används.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden Dela på Twitter Dela på Google Plus Dela på LinkedIn Dela på Facebook

sv