Ytterpanel av royal

– formstabil och färgbeständig ger mindre underhåll

Royalbehandlat virke kommer från de norrländska skogarna och är framtaget för att klara de mest utsatta miljöerna med tufft väder och hård vind. Tack vare behandlingen är underhållsintervallen långa. Även om yttre påfrestningar utmanar hållbarheten behåller virket både sin form och skönhet.

Royal ytterpanel är särskilt lämpade för platser som är hårt utsatta för väder och vind. Det är en specialbehandlad panel för dig som ställer höga krav på ditt virke. Den har en snygg och exklusiv yta och är mycket populär i Norge. Royalprodukter ska du använda utomhus och ovan mark. De är särskilt lämpade för platser som är hårt utsatta för väder och vind till exempel till trall, ytterpanel eller tak.

Fördelar med Royalbehandlat virke

  • Mer formstabil
  • Stöter bort vatten
  • Lägre risk för sprickor
  • Flera olika kulörer som håller upp till 12 år
  • Mindre underhåll
  • Det bildas mindre kåda

Royalbehandlat virke har genomgått en särskild tvåstegsbehandling, där tryckimpregnerat virke kokas i linolja. Resultatet blir en produkt som är mycket väder- och färgbeständig. Med Royalbehandling sköter virket sig själv och de långa underhållsintervallen gör att du får tid över till annat.

Behandlingen gör att linoljan tränger in i ytan. Det vatten som finns i träet avdunstar samtidigt som oljebehandlingen gör att fuktupptagningen kraftigt minskar. Resultatet blir att produkten blir mycket väder- och färgbeständig. När fuktupptagningen minskar, minskar också risken för sprickor och produkten blir formstabil.

Färg

Du kan välja mellan flera dimensioner och kulörer av vårt Royalbehandlade virke. Det gör att du kan leka med form och design för dina olika byggnationer. Vi tillsätter färgpigment med UV-skydd i oljan och de kokas in i produkten, vilket gör den färgbeständig upp till 12 år. Royalbehandlat virke finns i naturell, brun, grå, röd och gul kulör. Trästrukturen är synlig även efter behandlingen tack vara den transparanta oljan. En del färger och dimensioner är beställningsvara. Den naturella kulören grånar och får samma vackra gråa ton som obehandlat virke men det tar ytterligare någon säsong.

Förvara ditt Royalbehandlade virke i utomhusklimat och skyddat från direkt solljus och nederbörd.  Det är viktigt att du har luftgenomströmning för att undvika att mögel bildas. Läs mer under fliken skötselråd

Om du stöter på panel som är skadad, se till att sortera bort denna innan du monterar din panel. Det är viktigt att du bara använder hela, oskadade brädor. Åtgärda eventuella skador på panelen omgående, till exempel kan du behandla skadan med en träskyddande produkt som träolja.

Panelen ska vara korrekt monterad enligt AMA-Hus kapitel HSD.16 samt SP:s handbok för träfasader. SP:s handbok kan du beställa här 

Det är särskilt viktigt du spikar panelen korrekt enligt AMA-Hus. Det innebär att du ska slå ned spikhuvudet i nivå med panelens yta och alltså inte för djupt i virket eftersom målningsbehandlingen och träytan skadas och livslängden för din panel förkortas. Spikens längd får inte heller vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom ytterpanelen. Vi rekommenderar att du använder en rostfri infästning.

Pensla alla kapade ytor och snitt, spikhuvuden och skruvskallar med träolja för att undvika att fukt tränger in. Det är också viktigt att du hanterar alla kapade bitar och spill som tryckimpregnerat virke, följ de regler som gäller i din kommun.

Royalbehandlat virke ska du använda ovan mark.

Det yttersta oljeskiktet kommer med tiden att slitas/tvättas bort av väder och vind, vilket gör att färgpigmentet kommer att blekna. Behandla ditt Royalvirke med Royalolja vid behov (finns både med eller utan färgpigment).

Gäller det en trall behöver du göra underhåll något oftare än till exempel på en panel. Sannolikt behöver du underhålla din trall inom sex år och din panel inom tolv år. Behandlingen gör du främst av estetiska skäl, eftersom slitaget på oljeskiktet inte påverkar rötbeständigheten i någon större omfattning.

En Royalpanel utan färgpigment kommer med tiden att gråna likt obehandlat trä.

Innan du behandlar ditt Royalvirke med Royalolja, se till att du har rengjort träet och att det är torrt. Undvik att använda en högtryckstvätt när du rengör virket, eftersom risken är stor att du annars tvättar bort det yttre oljeskiktet. Du bör inte heller genomföra behandlingen i direkt solljus eller om medeltemparturen är under 15 grader.

Om det är mycket varmt där ditt Royalvirke är monterat, kan det bli ljusa kådutfällningar vid kvistar, vilka syns särskilt bra på färgpigmenterat virke. Dessa kan du med fördel ta bort med hjälp av en vass kniv.