Ytterpanel av kärnfuru

– bättre för miljön, mindre underhåll

En unik panel i 99 procent kärnfura för dig som vill sticka ut från mängden. Panelen passar bra att behålla obehandlad eftersom den med tiden får en vackert skiftande grå färg.

Vår kärnfura är särskilt utsorterad ur den innersta och hårdaste delen av norrländska furustockar. I våra högteknologiska anläggningar röntgas stockarna och med avancerad teknik kan vi säkerställa att minst 99 procent av virket består av kärnved. 

Fördelar med kärnfura

  • För den miljömedvetne
  • Minst 99 % kärnved
  • Naturligt skydd mot röta, svamp och skadedjur
  • Kräver ingen behandling eller inoljning
  • Norrländsk tätvuxen fura – hårt och slitstarkt virke
  • Miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC® och PEFC™
  • Får en jämn och vacker silvergrå färg med tiden

Kärnved är den del i trädet som inte längre används för att transportera vatten till tallens krona. För att skydda kärnveden mot röta och andra angrepp impregnerar tallen själv veden med hartsämnen, vilket gör kärnveden rik på naturens egna impregneringsämnen.

Kärnveden har en hög beständighet mot röta. Kärnfurupanel kommer med tiden att gråna och får en jämn och vacker silvergrå nyans. Eftersom kärnfurupanel inte innehåller några tillsatta ämnen kan avkapade delar och spill hanteras som obehandlat trä.

 

 

Om du stöter på panel som är skadad, se till att sortera bort denna innan du monterar din panel. Det är viktigt att du bara använder hela, oskadade brädor.

Du kan montera panelen antingen liggande (horisontellt) eller stående (vertikalt). Liggande panel ska monteras med eventuell fjäder uppåt.

Visar vad en fjäder är

Panelen ska vara korrekt monterad enligt AMA-Hus kapitel HSD.16 samt SP:s handbok av träfasader.

Beställ SP:s handbok

Det är särskilt viktigt att du spikar panelen korrekt enligt AMA-Hus. Det innebär att du ska slå ned spikhuvudet i nivå med panelens yta och alltså inte för djupt i virket eftersom träytan skadas och livslängden för din panel förkortas. Spikens längd får inte heller vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom ytterpanelen.

 

 

Obehandlad ytterpanel av kärnfuru blir grå med tiden då den utsätts för sol, vind och vatten. För olika delar av panelen kan denna process ta olika lång tid och det kan därför bli färgskiftningar i din panel. Om du vill skynda på processen för att få en mer enhetlig grå ton, kan du behandla panelen.

Det är viktigt att tänka på att produkter av kärnfuru och obehandlat exteriört trä kommer att anpassa sig till luftfuktigheten i den omgivning där produkten är placerad. Därför är det särskilt viktigt att det finns god luftgenomströmning och goda möjligheter för upptorkning. Detta är vanligtvis inget problem för olika fasadkonstruktioner.

Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.

Underhållstvätta din panel minst en gång per år. Panelen ska dessutom alltid tvättas vid behov och inspekteras årligen. Eventuella skador på panelen ska åtgärdas omgående med en träskyddsbehandlande produkt, som till exempel träolja. Vilket behov av underhåll som din panel har, beror på konstruktion och på husets läge.