Obehandlad ytterpanel

Obehandlad ytterpanel passar dig som tycker om att måla själv eller föredrar att lämna panelen omålad.

Obehandlad ytterpanel är det billigaste alternativet på kort sikt, men ska du måla panelen blir slutkostnaden oftast högre än om du köper en grundmålad eller mellanstruken panel. Den obehandlade panelen kan behandlas med valfri metod.

 

 

Innan du monterar panelen ska du lagra den skyddad från fukt och vatten. Om du stöter på panel som är skadad, sortera bort denna. Det är viktigt att du bara använder hela, oskadade brädor.

Du kan montera panelen antingen liggande (horisontellt) eller stående (vertikalt). Liggande panel ska monteras med eventuell fjäder uppåt.

Visar vad är en fjäder är

Panelen ska vara korrekt monterad enligt AMA-Hus kapitel HSD.16 samt SP:s handbok av träfasader.

Beställ SP:s handbok

Det är särskilt viktigt att du spikar panelen korrekt enligt AMA-Hus. Det innebär att du ska slå ned spikhuvudet i nivå med panelen och alltså inte för djupt i virket, eftersom målningsbehandlingen och träytan skadas när spiken går ner för djupt och panelens livslängd blir kortare. Spikens längd får inte heller vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom ytterpanelen.

 

 

Normal utemålningssäsong är april-oktober i södra Sverige och maj-september i norra Sverige.

Måla på rent, fast och målningstorrt virke. Du ska endast måla när det är väder som lämpar sig för målning. Du ska inte måla om temperaturen är under + 5 grader.

Om din panel är smutsig eller om du målar mer än fyra veckor efter att du har monterat panelen (gäller oavsett om det handlar om grundmålning, mellan- eller slutstrykning), ska du först tvätta den med JOTUN Kraftvask eller likvärdig produkt innan du målar. Om du har mögel eller alger på panelen ska du använda JOTUN Alg- och mögeldesinfektion eller likvärdig produkt. Se bruksanvisningen för hur du ska göra.

När panelen är grundstruken ska du snarast möjligt och senast inom ett (1) år slutstryka och mellanstruken panel ska du snarast möjligt och senast inom två (2) år efter montering slutstryka. Panelen ska för bästa hållbarhet slutstrykas med någon av följande produkter:

  • DEMIDEKK Ultimate
  • DEMIDEKK Brilliant White
  • OPTIMAL
  • BUTINOX Futura
  • JOTAPROFF Fasadakryl 
  • JOTUN Fasadakryl.

Du kan också välja att slutstryka panelen med vattenburen alkylfärg och alkydoljefärg samt lacknaftalösta alkydoljefärger från erkända färgtillverkare.

Vid slutstrykning är det viktigt att du är särskilt noggrann så att du använder rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

Underhållstvätta din panel minst en gång per med JOTUN Hustvätt eller likvärdig produkt. Panelen ska dessutom alltid tvättas vid behov och inspekteras årligen.

Eventuella skador på panelen ska åtgärdas omgående enligt anvisningar.

Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och på kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Om du köpt vår ytterpanel – glöm inte att dokumentera underhållet för att garantin ska gälla.

Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.