Ytterpanel

En ytterpanel av trä har många fördelar. Trä är bra för miljön eftersom det är ett förnyelsebart material. En ytterpanel av trä är enkel att montera och det är också lätt att montera upp till exempel utelampor utan att behöva vara orolig för att skada panelen. Vår färdigmålade ytterpanel är ett säkert alternativ som säljs i färdiga CC60-längder upp till 5 400 mm. Det innebär att du sparar tid samtidigt som du slipper både kapning och spillhantering. Vill du ha ett ännu säkrare och snyggare alternativ väljer du panel med dold spikning.

Mellanstruken ytterpanel

Mellanstruken ytterpanel – dold spikning

En ytterpanel har till uppgift att skydda huset och värmeisoleringen mot väder, vind och fukt. Beroende på vilken ytterpanel du väljer får du olika upplevelse av ditt hus. Med en träpanel kan du enkelt ändra utseende på ditt hus till exempel genom att öppna upp för nya fönster, dörrar eller ventiler och det är relativt lätt att måla om. Samtliga paneler från oss på SCA är av kvalitetsklass G4-2 eller bättre, vilket är rekommenderat av träguiden. Läs mer på www.traguiden.com

Vilket trädslag och vilka virkesegenskaper ska du välja?

En ytterpanel gjord av gran har den speciella egenskapen att den stänger sina fibrer så att vatten har svårt att ta sig in i virket. För att få en extra hållbar och motståndskraftig panel har vi valt att tillverka våra ytterpaneler av tätvuxen råvara från norra Sverige.

Hur ska du sätta upp ytterpanelen?

Ytterpanelen har en finsågad yta och den ska du vända utåt för att få bäst fäste om du senare till exempel ska måla eller på annat sätt behandla panelen. Panelen har rillade sidorna och fasningar för att ta bort näringsämnen som normalt finns på ytan och som kan göra att mögel bildas.

Du kan montera panelen stående eller liggande. Stående panel gör det lättare för regnvatten och fukt att rinna av väggen. Liggande panel får ditt hus att verka både längre och bredare. Dessutom blir det enkelt att byta ut enstaka brädor om du skulle behöva.

Vår mellanstrukna ytterpanel

Det är mer lönsamt att köpa en fabriksmålad ytterpanel panel än att måla själv. Dessutom är det ett säkert alternativ eftersom du blir mindre väderberonde när du ska montera panelen. Vill du ha ett ännu säkrare och snyggare alternativ väljer du panel med dold spikning.

Hoten mot ytterpanelen är många. Förutom väder och vind ska den också klara till exempel UV-strålning, föroreningar, rötsvamp och alger. Fabriksmålad panel innebär att målning görs maskinellt och med exakt rätt färgmängd på varenda bräda och innebär att du alltid får ett jämnt lager över hela ytan. Vi lämnar inget åt slumpen när vi målar brädan på tre sidor. Det ger ett bättre skydd redan från första byggdagen.

Du kan välja flera olika kulörer, både våra färdigblandade kulörer eller valfri NCS-kulör.

Förutom grundmålning och mellanstrykning med färg av Alkyd eller Akrylat kan du också välja till exempel slamfärg. Vår mellanstrukna ytterpanel är ett säkert alternativ som säljs i färdiga CC60-längder från 3000 mm. Det innebär att du sparar tid samtidigt som du slipper både kapning och spillhantering.

Våra färdiga CC60-längder

Väljer du ytterpanel med dold spikning får du ett ännu tryggare montage eftersom ”spikmärket” inte utsätts för väta. Dessutom blir panelen vackrare utan synliga spikhuvuden.