Ytterpanel

En ytterpanel av trä har många fördelar. Trä är bra för miljön eftersom det är ett förnyelsebart material. En ytterpanel av trä är enkel att montera och det är också lätt att montera upp till exempel utelampor utan att behöva vara orolig för att skada panelen. Vår färdigmålade ytterpanel är ett säkert alternativ som säljs i färdiga CC60-längder upp till 5 400 mm. Det innebär att du sparar arbetstid samtidigt som du slipper både kapning och spillhantering. Vill du ha ett ännu säkrare och snyggare alternativ väljer du panel med dold spikning.

En ytterpanel har till uppgift att skydda huset och värmeisoleringen mot väder, vind och fukt. Beroende på vilken ytterpanel du väljer får du olika upplevelse av ditt hus och det är ofta tycke och smak som styr vilken panel som väljs. Med en träpanel kan du enkelt ändra utseende på ditt hus till exempel genom att öppna upp för nya fönster, dörrar eller ventiler och det är relativt lätt att måla om. Samtliga paneler från oss på SCA är av kvalitetsklass G4-2 eller bättre, vilket är rekommenderat av träguiden.
Läs mer på www.traguiden.com

Vilket trädslag och vilka virkesegenskaper ska du välja?

En ytterpanel gjord av gran har den speciella egenskapen att den stänger sina fibrer så att vatten har svårt att ta sig in i virket. För att få extra hållbar och motståndskraftig panel, har vi inom SCA valt att tillverka våra ytterpaneler av tätvuxen torrkluven råvara från våra egna skogsinnehav i Norrland. Det finns också ytterpaneler gjorda i fura, men dessa behöver tillverkas med speciella metoder för att bli riktigt hållbara. Två exempel på riktigt bra produkter som vi erbjuder är panel gjord av kärnfura eller royalbehandlad panel.

Hur ska du sätta upp ytterpanelen?

Ytterpanelen har en finsågad yta och den ska du vända utåt för att få bäst fäste om du senare till exempel ska måla eller på annat sätt behandla din ytterpanel. Panelen har rillade sidor och fasningar för att ta bort näringsämnen som normalt finns på ytan och som kan göra att mögel bildas.

Du kan montera panelen stående eller liggande. Stående panel gör det lättare för regnvatten och fukt att rinna av väggen. Liggande panel får ditt hus att verka både längre och bredare. Dessutom blir det enkelt att byta ut enstaka brädor om du skulle behöva.

Vår målade ytterpanel

Det är mer lönsamt att köpa en industriellt målad panel än att måla själv. Dessutom är det ett säkert alternativ eftersom du blir mindre väderberonde när du ska montera panelen. Vill du ha ett ännu säkrare och snyggare alternativ väljer du panel med dold spikning.

Hoten mot ytterpanel är många. Förutom väder och vind ska den också klara till exempel UV-strålning, föroreningar, rötsvamp och alger. Fabriksmålad panel innebär att målning görs maskinellt och med exakt rätt färgmängd på varenda bräda och innebär att du alltid får ett jämnt lager över hela ytan. Vi lämnar inget åt slumpen när vi målar brädan på tre sidor. Det ger ett bättre skydd redan från första byggdagen. Vädret påverkar inte monteringen av panelen i samma utsträckning. Du kan välja flera olika kulörer för mellanstrykningen, både vår färdigblandade kulör eller valfri NCS-kulör.

Förutom grundmålning och mellanstrykning med färg av Alkyd eller Akrylat från JOTUN kan du också välja till exempel slamfärg. Vår färdigmålade ytterpanel är ett säkert alternativ som säljs i färdiga CC60-längder upp till 5 400 mm. Det innebär att du sparar arbetstid samtidigt som du slipper både kapning och spillhantering.

Läs mer om våra färdiga CC60-längder

Väljer du panel med dold spikning får du ett ännu tryggare montage eftersom ”spikmärket” inte utsätts för väta. Dessutom blir panelen vackrare utan synliga spikhuvuden. 

RÄKNA UT HUR MYCKET TID DU SPARAR PÅ MÅLNINGEN

En professionell målare stryker i genomsnitt 10m2 panel i timmen, och en genomsnittlig villa har 100m2 fasadpanel. Det betyder att det tar 10 timmar att stryka en omgång färg och 30 timmar att grundmåla, mellanstryka och färdigstryka hela villan. Slipper man grundmålningen och mellanstrykningen sparar man då 20 timmar.  

Läs mer om vår mellanstrukna panel

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden Dela på Twitter Dela på Google Plus Dela på LinkedIn Dela på Facebook