Tak – säkert takunderlag, halverad arbetstid

Att spika sex bräder åt gången istället för en i taget förenklar takläggningen. Du kan också välja grundmålad eller mellanstruken takfotslucka för synligt montage. Underlagsspontluckan är idag ett av de vanligaste underlagen vid takläggning. Den ger ett stabilt underlag för takpapp, pannor och plåt. Och den monteras på bråkdelen av tiden för vanlig underlagsspont.

Våra färdiga råspontluckor är tillverkade av senvuxen norrländsk gran och finns i fasta CC60-längder 3600 mm och 4200 mm. De är cirka 540 mm breda och sammanfogade med kraftiga spikbleck för att vara stabila och lätthanterliga. Ytan är dessutom rillad för att minska riken för mögel. Kan kompletteras med en målad lucka när takfoten är synlig.

 • Ersätter takspontbräder 
 • Monteringsfärdiga luckor i flera storlekar 
 • Lätt att kila ihop 
 • Stabila och lätthanterliga 
 • Sammanfogade med spikbleck 
 • Ett täckande underlag för papp, plåttak och pannor 
 • Rillad yta minskar risken för mögel

Underlagspontslucka är ihopsatt underlagsspont som används som underlag vid beklädnad av yttertak. Underslagsspont i kombination med tätskikt ger ett säkrare klimatskydd för ditt tak än många andra alternativ.

Underlagsspontens kortkanter består av not och fjäder (är spontad) och kan kilas ihop, luckorna är sammanfogade med spikbleck. En sammansatt lucka förenklar, sparar tid och ger lägre kostnader för ditt takmontage i jämförelse med lös underlagsspont.

Tjocklek

Underlagsspontsluckan finns i två tjocklekar; 20 och 23 mm. Vilken tjocklek du ska välja beror på vilket taktäckningsmaterial som du tänker använda. Se monteringsanvisningen.

Ytstruktur

Underlagssponten är rillad på båda flatsidorna. Syftet med rillade ytor är att ta bort näringsämnen som normalt finns på ytan som kan vara upphov till mögelpåväxt. Den rillade ytan fungerar också som ett halkskydd, vilket kan vara bra när du arbetar på ett tak. 

Kontrollera att produkten är fri från skador och att måtten på luckorna stämmer. Använd inte skadade luckor, särskilt inte fuktskadade. Mät fuktkvoten om du är osäker! Målfuktkvoten är cirka 16 procent.

Säkerställ att det är god ventilation under luckorna för att minimiera risken för fuktexponering som kan leda till mögelpåväxt. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventilera och avfukta.

Undvik att montera underlagsspontluckan vid regn eller väldigt fuktig väderlek. Montera underlagsspontluckan med den rillade ytan ned mot vindsutrymmet och den släthyvlade upp.

Sammanfoga och slå ihop underlagsspontluckorna ordentligt för att undvika att not och fjäder kryper ur. Underlagsspontluckorna ska skarvas på takstol. Underlagspontluckorna spikas fast med rostskyddad spik på samtliga takstolar enligt:

 • Lucka med bräda 95 mm:
  • spik per bräda och på varje takstol
  • 2 spikar per takstol vid skarv
 • Lucka med bräda 120 mm:
  • 2 spikar per bräda och på varje takstol
  • 2 spikar per takstol vid skarv

När du har monterat underlagsspontluckan, lägg omgående takpapp på underlagsspontluckan för att skydda mot väder och vind.

Om underlagsspontluckan är utsatt för fukt eller kondens, takutsprång eller takfot, rekommenderar vi att du använder en fabriksmålad lucka alternativt att du målar den omgående efter montering för att minska risken för mögelpåväxt.

Underlagsspontluckorna ska monteras med den spårförsedda (notade) kanten nedåt takfallet.

Monteringsanvisning underlagsspontlucka (PDF, nytt fönster)