Konstruktionsvirke

Vårt konstruktionsvirke tillverkas av norrländsk gran. Vi ställer höga kvalitetskrav på alla våra produkter, inte minst det hållfasthetssorterade konstruktionsvirket. För att du ska få rakare och finare virke – lägger vi ribban lite högre än de gällande kraven. Fråga efter SCA-virke hos din bygghandlare!

Hållfasthetsklassat konstruktionsvirke

Virke som är hållfasthetsklassat innebär att det är starkt virke med kända och kontrollerade egenskaper. Godkända hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke är C14, C18, C24, C30 och C35. Förenklat skrivet innebär en högre siffra – ett starkare virke. 

  • Hållfasthetsklass C14 – använder du främst vid konstruktion av icke bärande element, till exempel som stående reglar i en innervägg.
  • Hållfasthetsklass C18 – använder du främst vid konstruktion av icke bärande element, till exempel som stående reglar i en innervägg. En regel av klass G4-2 visar att den har färre visuella defekter än en vanlig C14-regel.
  • Hållfasthetsklass C24, C30, C35 – använder du i bärande konstruktioner som till exempel takstolar, bjälklag och vissa ytter- och innerväggar.

Siffrorna i hållfasthetsklasserna (C14, C18, C24, C30 och C35) är måttet av karakteristiska böjhållfasthetsvärden mätt i MPa (tryck). I konstruktionsritningar finns ofta vilken dimension och hållfasthetsklass en regel ska ha för att uppfylla gällande regler.

Vi sorterar konstruktionsvirke till de olika hållfasthetsklasserna enligt standard SS-EN 338. Vi gör både en visuell och en maskinell sortering, där vi mäter faktorer som påverkar hållfastheten. Dessa faktorer är i första hand kvistar, snedfibrighet, svampangrepp, sprickor och hål samt form. Den maskinella sorteringen sker genom ”knackning” där resonansen i virket tas fram, vilket är en viktig indikator för virkets densitet.

Virkessortering enligt Europeisk standard

Enligt den europeiska standarden för handelssortering kan sortering göras på två sätt – antingen enbart på flatsidorna eller både på flatsidorna och på kantsidorna. Sorterna kallas då G2 respektive G4. Efter sortbeteckningen står en siffra som visar virkeskvaliteten. Siffran är mellan 0-4, där 0 är högsta kvalitet. Virkeskvaliteten bedöms bland annat utifrån antal kvistar och olika särdrag som till exempel vankant, deformationer och sprickor. Konstruktionsvirke av hållfasthetsklass C24 tillverkas av virke av klasserna G4-2 och G4-3.

Måttavvikelser

Tillåtna måttavvikelser anges i SS-EN 336. Måttavvikelser räknas från bör-måttet, det vill säga det önskade och överenskomna måttet vid 20 procent fuktkvot. För hyvlat virke tillåts följande måttavvikelser:

  • +1mm/ -1mm avvikelse för bör-mått till och med 100 mm
  • +1,5mm/ -1,5 mm för bör-mått över 100 mm.  

Målfuktkvot

Målfuktkvot på allt konstruktionsvirke från SCA är 16 procent. Enligt standard är tillåtna variationer i ett virkesparti mellan den nedre- och övre gränsen 13,5-18 procent. Vi torkar vårt virke till 16 procent, vilket innebär en jämnare kvalitet och en ökad formstabilitet.