XRAY-trall

– norrländsk hi-tech med starkt skydd som ger mindre spill

XRAY-trall är en helt ny trall framtagen för dig som ställer högre krav på din trall. Kvaliteten på virket är speciellt framtagen av våra egna trä- och sorteringsexperter i samråd med våra kunder.

Tryckimpregnerat virke kan du med fördel använda vid konstruktioner utomhus, speciellt om dessa är förankrade i mark eller vatten. Vanliga användningsområden är trall, bryggor och utvändig panel. Tryckimpregnering ger ett starkt skydd i dessa utsatta lägen.

Fördelar med XRAY-trall

  • Unik trallkvalitet 
  • Snyggare än vanlig standardtrall i och med det homogena utseendet
  • 20 års rötskyddsgaranti

Trä är ett material som alltid strävar efter att uppnå samma fuktighet som sin omgivning.

Trä som utsätts för fuktiga miljöer suger därför åt sig vatten. När virket blir blött ökar risken för rötangrepp. En stock från en tall består av två sorters ved, kärnved och splintved. Kärnved är naturligt impregnerad av trädet självt och drar inte åt sig vatten i samma utsträckning som splintved. För att skydda splintved krävs det att den impregneras om den ska användas till byggnationer utomhus. Impregneringen trycks in i splintveden som är mottaglig för impregneringsvätskan och förhindrar därmed att vatten kan tränga in i virket.

Träskyddsklasser

Vi har två klasser för tryckimpregnerat och kvalitetskontrollerat virke:

  • NTR-A – använder du när du bygger i direktkontakt med mark och vatten, till exempel en staketstolpe eller som regelvirke till en trall.
  • NTR-AB – använder du när du bygger ovan mark, till exempel en trall eller som fasadvirke.

Virkesåtgång

  • Virkesåtgång per m2: 8,4lm
  • Vikt per m3: 830kg

Produkter märkta med NTR-AB ska du använda ovan mark och produkter märkta NTR A ska du använda vid markkontakt. Tänkt på att montera trallen på ett fackmannamässigt sätt.

Konstruktionen ska ha god ventilation och luftgenomströmning. Du bör montera trallen minst 30 cm ovan mark och gör eventuell sidobeklädnad med bred springa. Beroende på hur fuktigt ditt virke är kommer brädorna krympa olika mycket efter montering. Normalt är virket fuktigt varför vi rekommenderar att du monterar brädorna tätt inpå varandra. När virket sedan torkar kommer det vara en lämplig springa mellan brädorna.

När du monterar ute ska du använda fästdonskruv i rostfritt stål eller varmförzinkat stål. Fästdonen bör ha tillräckligt bra korrosionshärdighet så att de håller lika länge som det impregnerade träet, normalt korrosivitetsklass 4. Förborra eller använd självborrande trallskruv och skruva cirka 15 mm från kanten. Använd två skruvar vid varje infästningspunkt. Undvik att dra åt skruvarna för hårt, på så sätt undviker du sprickor över tid.

Alla kapade ytor, kapsnitt, spikar och skruvar ska du pensla med träolja för att undvika att fukt tränger in.

Alla kapade bitar och spill ska du hantera som tryckimpregnerat virke, det vill säga du ska hantera det enligt de föreskrifter som din kommun har tagit fram. Det finns oftast speciella fack för detta på den lokala återvinningsstationen. Det är förbjudet att själv elda avfallet.

Fler tips för till exempel byggbeskrivningar och materialåtgång får du på webbplatsen byggaute.nu

Webbplatsen byggaute.nu

Din trall blir grå med tiden då den utsätts för sol, vind och vatten. För olika delar av trallen kan denna process ta olika lång tid och det kan därför bli färgskiftningar i din trall.

Tvätta gärna din trall varje år (med tralltvätt som du hittar i byggvaruhandeln) för att undvika oönskad påväxt. Därutöver kan du behandla din trall med olika träoljeprodukter.

På virke som du monterar utomhus kan fliskritning (”fiberludd”) uppstå när UV-ljuset bryter ner ligninet i träet. Detta är en naturlig process. Fiberludd kan du borsta bort med en hård borste eller fördröja genom att kontinuerligt underhålla och ytbehandla din trall.

Behandling

Impregnering med NTR ger en garanti för att impregneringen är korrekt utförd och att trallen får ett långvarigt skydd mot framförallt röta. Du behöver inte behandla NTR-impregnerat virke för att det ska behålla sin funktion. Om du behandlar virket med träolja hjälper du virket att hålla formen och undviker att det får sprickor eftersom virket blir vattenavstötande. Allt virke grånar med tiden men en behandling med träolja hjälper till att förlänga virkets fräscha utseende.

Målning

Du kan ytbehandla tryckimpregnerat trä på samma sätt som vanligt trä, när det är ordentligt torrt, både lasyrfärger och täckfärger kan användas.

SCAs tryckimpregnerade virke har alltid 20 års garanti för rötangrepp, då virket har blivit så angripet att det är satt ur sin funktion. Bygger du en trall ska den fungera i minst 20 år förutsatt att du har skött den på rätt sätt. Garantin är maximerad till 100 000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att du behåller kvittot och garantisedeln. Garantin gäller enbart för konsumenter.