Royal linoljetrall

– formstabil och färgbeständig ger mindre underhåll

Royalbehandlat virke kommer från de norrländska skogarna och är framtaget för att klara de mest utsatta miljöerna med tufft väder och hård vind. Tack vare behandlingen är underhållsintervallen långa. Även om yttre påfrestningar utmanar hållbarheten, behåller virket både sin form och skönhet.

Royal linoljetrall är en specialbehandlad trall för dig som ställer höga krav på ditt trallvirke. Den har en snygg och exklusiv yta med bra grepp genom den rillade ovansidan. Trallen är mycket populär i Norge. Royalprodukter ska du använda utomhus och ovan mark. De är särskilt lämpade för platser som är hårt utsatta för väder och vind till exempel till trall, ytterpanel eller tak.

Broschyr royal linoljetrall (PDF, nytt fönster)

Fördelar med Royal linoljetrall

  • Mer formstabil
  • Stöter bort vatten
  • Lägre risk för sprickor
  • Flera olika kulörer som är beständiga upp till 12 år
  • Mindre underhåll
  • Det bildas mindre kåda

Royalbehandlat virke har genomgått en särskild tvåstegsbehandling, där tryckimpregnerat virke kokas i linolja. Resultatet blir en produkt som är mycket väder- och färgbeständig. Med Royalbehandling sköter virket sig själv och de långa underhållsintervallen gör att du får tid över till annat.

Behandlingen gör att linoljan tränger in i ytan. Det vatten som finns i träet avdunstar samtidigt som oljebehandlingen gör att fuktupptagningen kraftigt minskar. Resultatet blir att produkten blir mycket väder- och färgbeständig. När fuktupptagningen minskar, minskar också risken för sprickor och produkten blir formstabil.

Färg

Du kan välja mellan flera dimensioner och kulörer av vårt Royalbehandlade virke. Det gör att du kan leka med form och design för dina olika byggnationer. Vi tillsätter färgpigment med UV-skydd i oljan och de kokas in i produkten, vilket gör den färgbeständig upp till 12 år. Royalbehandlat virke finns i brun och grå. Trästrukturen är synlig även efter behandlingen tack vara den transparanta oljan. En del färger och dimensioner är beställningsvara. Den naturella kulören grånar och får samma vackra gråa ton som obehandlat virke men det tar ytterligare någon säsong.

Royalbehandlad trall ska du använda ovan mark. Tänk på att alltid montera din trall på ett fackmannamässigt sätt. Trallen ska inte ha direktkontakt med marken. 

Konstruktionen ska ha god ventilation och luftgenomströmning. Montera trallen minst 30 cm ovan mark och gör eventuell sidobeklädnad med bred springa. När du monterar din trall kan du montera brädorna med valfritt avstånd men vi rekommenderar 3-5 mm. Observera att produkten är nedtorkad och att den därför inte krymper som vanligt tryckimpregnerat virke.

Förborra eller använd självborrande rostfri trallskruv (i utsatta miljöer syrafasta fästdon). Använd två skruvar vid varje infästningspunkt. Skruvarna bör minst vara 70 mm och skruva dessa cirka 15 mm in från kanten. Undvik att dra åt skruvarna för hårt, på så sätt undviker du sprickor över tid.

Alla kapade ytor, kapsnitt, spikar och skruvar ska penslas med träolja för att undvika att fukt tränger in i träet.

Alla kapade bitar och spill ska du hantera som tryckimpregnerat virke, det vill säga det ska hanteras enligt de föreskrifter som din kommun har tagit fram.

Fler tips för till exempel byggbeskrivningar och materialåtgång får du på webbplatsen byggaute.nu.

Webbplatsen byggaute.nu

Det yttersta oljeskiktet kommer med tiden att slitas/tvättas bort av väder och vind, vilket gör att färgpigmentet kommer att blekna. Behandla ditt Royalvirke med Royalolja vid behov (finns både med eller utan färgpigment).

Gäller det en trall behöver du göra underhåll något oftare än till exempel på en panel. Sannolikt behöver du underhålla din trall inom sex år och din panel inom tolv år. Behandlingen gör du främst av estetiska skäl, eftersom slitaget på oljeskiktet inte påverkar rötbeständigheten i någon större omfattning.

En Royalpanel utan färgpigment kommer med tiden att gråna likt obehandlat trä.

Innan du behandlar ditt Royalvirke med Royalolja, se till att du har rengjort träet och att det är torrt. Undvik att använda en högtryckstvätt när du rengör virket, eftersom risken är stor att du annars tvättar bort det yttre oljeskiktet. Du bör inte heller genomföra behandlingen i direkt solljus eller om medeltemparturen är under 15 grader.

Om det är mycket varmt där ditt Royalvirke är monterat, kan det bli ljusa kådutfällningar vid kvistar, vilka syns särskilt bra på färgpigmenterat virke. Dessa kan du med fördel ta bort med hjälp av en vass kniv.