Kärnfurutrall

– bättre för miljön, mindre underhåll

Kärnfurutrall består av minst 99 procent kärnved och har en naturlig beständighet mot röta. Den norrländska tätvuxna furan gör trallen hård, formstabil och slitstark.

Trallen finns både som slät och lätt kupad. Den kupade trallen medför effektivare vattenavrinning, vilket ökar virkets livslängd och minskar sprickbildning över tid. Som bilderna visar går kärnfurtrall från att vara gul till att få en jämn silvergrånyans med en naturligt väderbiten känsla. 

Kärnfurutrall är särskilt utsorterad ur den innersta och hårdaste delen av våra norrländska furustockar. I våra högteknologiska anläggningar röntgas stockarna och med avancerad teknik kan vi säkerställa att minst 99 procent av virket består av kärnved. Kärnfurutrallen är miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC® (FSC-C023232) och PEFC™ (PEFC/05-32-133).  

Broschyr kärnfurutrall (PDF, nytt fönster)

Fördelar med kärnfurutrall

  • Minst 99 procent kärnved – högst på marknaden
  • Naturligt skydd mot röta, svamp och skadedjur
  • Kräver ingen behandling eller inoljning
  • Kupad yta gör att vattnet lättare rinner av
  • Miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC® (FSC-C023232) och PEFC™ (PEFC/05-32-133).
  • Får en jämn och vacker silvergrå nyans med tiden

 

Kärnved är den del i trädet som inte längre används för att transportera vatten till tallens krona. För att skydda kärnveden mot röta och andra angrepp impregnerar tallen själv veden med hartsämnen, vilket gör kärnveden rik på naturens egna impregneringsämnen.

Kärnveden har en hög beständighet mot röta. Kärnfurutrallen kommer med tiden att gråna och får en jämn och vacker silvergrå nyans. Eftersom kärnfurutrallen inte innehåller några tillsatta ämnen kan avkapade delar och spill hanteras som obehandlat trä.

Kärnfurutrall ska du använda ovan mark. Tänk på att alltid montera din kärnfurutrall på ett fackmannamässigt sätt.

Produkter gjorda av kärnfuru kommer att anpassa sig till den luftfuktighet som omgivningen har där de är placerade. Därför är det särskilt viktigt att konstruktionen har god luftgenomströmning och att det finns goda möjligheter för upptorkning. Detta är särskilt viktigt vid när du ska montera din trall. Trallen ska inte ha direktkontakt med marken och du bör montera den minst 30 cm ovan mark. Eventuell sidobeklädnad på trallen ska du göra med bred springa.

Kärnfurutrall som används till altan eller veranda ska du alltid montera på reglar med 3-5 mm avstånd mellan brädorna. När du monterar ditt kärnfuruvirke, vänd splintsidan uppåt och om du har valt en kupad trall så vänd den kupade sidan uppåt.

Förborra eller använd självborrande trallskruv med en längd på 70 mm och skruva cirka 15 mm från kanten. Använd två skruvar vid varje infästningspunkt. Undvik att dra åt skruvarna för hårt, på så sätt undviker du sprickor över tid.

Alla kapade bitar och spill kan du hantera som vanligt obehandlat virke.

Fler tips som till exempel byggbeskrivningar och materialåtgång får du på webbplatsen byggaute.nu.

Webbplatsen byggaute.nu

Kärnfurutrallen blir grå med tiden då den utsätts för sol, vind och vatten.

För olika delar av trallen kan denna process ta olika lång tid och det kan därför bli färgskiftningar i trallen. Om du vill skynda på processen för att få en mer enhetlig grå ton kan du behandla din trall. Kärnfurutrall kan du med fördel tvätta varje år med tralltvätt (som finns i olika butiker) för att undvika påväxt av alger och dylikt. Du kan också behandla trallen med olika träoljeprodukter.

På virke som monteras utomhus kan fliskritning (”fiberludd”) uppstå när UV-ljuset bryter ner ligninet i träet. Detta är en naturlig process. Fiberludd kan du borsta bort med en hård borste eller fördröja genom kontinuerligt underhåll och ytbehandling.