Konstruksjonsvirke

Vårt konstruksjonsvirke fremstilles av norrlandsk gran. Vi stiller høye kvalitetskrav til produktene våre, ikke minst det fasthetsklassifiserte konstruksjonsvirket. For at du skal få rettere og finere virke, legger vi listen litt høyere enn de gjeldende kravene. Spør etter SCA-virke hos din byggevarehandler!

Fasthetsklassifisert konstruksjonsvirke

Trevirke med fasthetsklassifisering er et sterkt virke med kjente og kontrollerte egenskaper. Godkjente fasthetsklasser for konstruksjonsvirke er C14, C18, C24, C30 og C35. Enkelt sagt betyr et høyere tall et sterkere virke.

  • Fasthetsklasse C14 – brukes primært ved konstruksjon av ikke-bærende elementer, for eksempel stående bjelker i en innervegg.
  • Fasthetsklasse C18 – brukes primært ved konstruksjon av ikke-bærende elementer, for eksempel stående bjelker i en innervegg. En G4-2-klassifisert bjelke har færre visuelle defekter enn en vanlig C14-bjelke.
  • Fasthetsklasse C24, C30 og C35 – brukes i bærende konstruksjoner, for eksempel takstoler, bjelkelag og visse typer ytter- og innervegger.

Tallene i fasthetsklassene (C14, C18, C24, C30 og C35) angir karakteristiske bøyestyrkeverdier målt i MPa (trykk). På konstruksjonstegninger angis ofte hvilken dimensjon og fasthetsklasse en bjelke må ha for å oppfylle gjeldende regler.

Vi klassifiserer konstruksjonsvirke i de ulike fasthetsklassene i henhold til standarden SS-EN 338. Vi foretar både en visuell og en maskinell klassifisering, der vi måler faktorer som påvirker fastheten. Disse faktorene er i første rekke kvister, fiberhelling, soppangrep, sprekker og hull samt form. Den maskinelle klassifiseringen skjer gjennom "knakking" som viser trevirkets resonans, en viktig indikator for å bedømme tettheten i treet.

Virkeklassifisering i henhold til europeisk standard

Ifølge den europeiske standarden for handelsklassifisering kan klassifisering foretas på to måter – enten utelukkende på flatsidene eller både på flatsidene og kantsidene. Klassifiseringene kalles da henholdsvis G2 og G4. Tallet bak klassifiseringsbenevnelsen viser kvaliteten på virket. Verdien er mellom 0 og 4, der 0 står for høyest kvalitet. Virkekvaliteten bedømmes blant annet ut fra antall kvister og ulike særtrekk, for eksempel vankant, deformasjoner og sprekker. Konstruksjonsvirke i fasthetsklasse C24 fremstilles av virke i klassene G4-2 og G4-3.

Målavvik

Tillatte målavvik er angitt i SS-EN 336. Målavvik beregnes fra bør-målet, det vil si ønsket og avtalt mål ved 20 prosent fuktighet. For høvlet virke er følgende målavvik tillatt:

  • +/- 1 mm for bør-mål til og med 100 mm
  • +/- 1,5 mm for bør-mål over 100 mm

Målfuktighet

Målfuktighet for alt konstruksjonsvirke fra SCA er 16 prosent. I henhold til standard er de tillatte variasjonene mellom nedre og øvre grense i et trevirkeparti 13,5–18 prosent. Vi tørker virket til 16 prosent, noe som gir jevnere kvalitet og bedre formstabilitet.