Strekkodemerking

Hver eneste planke som forlater høvleriene våre, er utstyrt med strekkode. Det gjør at du kan følge hvert enkelt produkt helt frem til bygget. Strekkodemerkingen gir deg også full kontroll over lageret. Det blir enklere og går raskere i kassen, og risikoen for feil blir mindre. En annen fordel er at du ikke lenger behøver å måle virket, og byggeren kan få mer informasjon om produktene.

Streckkodsmärkta produkter