Klimavennlig med sertifisert tre

Sertifisert tre bidrar til bedre klima. Det er derfor naturlig at vi fremstiller produktene våre av råvare fra ansvarlig forvaltede skoger, og at vi tar hensyn til økosystemet og det biologiske mangfoldet. Ved å arbeide med tre og få flere til å bruke produkter av tre, bidrar vi til bærekraftig utvikling og en bedre verden. Når skogen vokser, bindes karbondioksid. Treprodukter lagrer i sin tur karbondioksid ved bruk. Det er dessuten en fornybar og energieffektiv byggeråvare. Og det er bra for miljøet.

Vi utnytter hele treet. Barken brukes som biobrensel, sag- og kuttspon presses til oppvarmingspellets, og flisen blir til råvare for nye produkter i SCAs masse- og papirindustri.

Produktene våre fremstilles av råvare fra våre egne skoger og fra andre private skogeiere i Norrland. Vi driver skogbruket vårt på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi tar hensyn til økosystemet og det biologiske mangfoldet. Skogbruket er sertifisert i henhold til standarder fra FSC® (Forest Stewardship Council®) og PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification™).

Alle enhetene våre er sporbarhetssertifisert i henhold til FSC Chain of Custody (CoC) og PEFC Chain of Custody (CoC). Enhetene i Sverige har sertifikat for energistyringssystemet (Energy Management System) ISO 50001:2011.

 I tillegg har enhetene nedenfor følgende sertifikater:

  • Munksunds sågverk: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
  • Rundviks sågverk: ISO 14001:2004
  • Bollsta sågverk: OHSAS 18001:2007
  • Tunadals sågverk: OHSAS 18001:2007
  • SCA Timber Supply UK: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Certfikat