Från plantering till montering

SCA är Europas största privata skogsägare. Vi har också Europas modernaste sågverk, vilket ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter ändå ifrån grunden. 

 

Utvecklingen av konceptet SCA SmartTimber har varit möjlig tack vare att vi har full kontroll på hela kedjan från plantering till montering. Vi har våra egna plantskolor, skogar, sågverk, hyvlerier och målerier. Genom att plantera rätt frö idag säkrar vi tillgången på råvara till våra industrier i framtiden. Redan vid avverkningen kan vi välja ut de träd som ger bästa virket. Vi har också ett nära samarbete med både bygghandlare och byggare. Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster. Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår värdekedja effektivt för att leverera rätt produkter, i rätt tid och i rätt mängd.