Fra planting til montering

SCA er Europas største private skogseier 

Med 2,6 millioner hektarmiljøsertifisert skog i Nordsverige. Med denne unike ressursen som baseSCA har utviklet en ressurseffektiv industri for å skape størst mulig muligverdi fra skogen, der hele treet er brukt. Selskapets produkter inkluderertre, papirmasse, emballasjepapir, trykkpapir og fornybar energi.

En fremtid preget av bærekraftig vekstSkogen er fremtiden.

Vi skaper verdier for klimaet, våre ansatte, kunder og eiere, samtidig som vi bygger velferd og skaper arbeidsplasser.

 

 

Utviklingen av SCA SmartTimber-konseptet har vært mulig fordi vi har full kontroll over hele kjeden fra planting til montering. Vi har våre egne planteskoler, skoger, sagbruk, høvlerier og maleanlegg. Ved å plante riktige frø i dag sikrer vi den fremtidige råvaretilgangen for industriene våre. Allerede ved hogst kan vi velge ut de trærne som gir best virke. Vi samarbeider også tett både med byggevarehandlere og utbyggere. Det gir oss unike muligheter til å utvikle nye produkter og tjenester. Vi setter kunden i fokus og tilpasser verdikjeden effektivt for å kunne levere riktige produkter til riktig tid og i riktig mengde.