Från plantering till monteringFra planting til montering

SCA är Europas största privata skogsägare

Med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Bolagets produkter omfattar trä, massa, förpackningspapper, tryckpapper och förnybar energi.

Vi tar till vara på hela trädet

SCA har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde i, ur och av skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja.

 

 

Utvecklingen av konceptet SCA SmartTimber har varit möjlig tack vare att vi har full kontroll på hela kedjan från plantering till montering. Vi har våra egna plantskolor, skogar, sågverk, hyvlerier och målerier. Genom att plantera rätt frö idag säkrar vi tillgången på råvara till våra industrier i framtiden. Redan vid avverkningen kan vi välja ut de träd som ger bästa virket. Vi har också ett nära samarbete med både bygghandlare och byggare. Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster. Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår värdekedja effektivt för att leverera rätt produkter, i rätt tid och i rätt mängd..