Innovationer i
virke och tanke

SCA SmartTimber är ett koncept som rymmer mycket, både smarta virkesprodukter och innovativa tjänster. Våra produktidéer förenklar ditt arbete och förbättrar totalekonomin i dina byggprojekt. Titta närmare på vår mellanstrukna ytterpanel med dold spikning eller varför inte på vårt färdigkapade virke i CC60-längder?

I SCA SmartTimber ingår också en rad tjänster som sparar tid och kostnader för handlarna, till exempel våra lönsamma logistiktjänster. Våra innovationer är klimatsmarta. Kärnfurutrallen är ett bra exempel på det.

Färdigkapade CC60-Längder

Spar tid – mindre spill

Vårt färdigkapade virke i CC60-längder är på väg att revolutionera snickarjobbet. Det sparar arbetstid eftersom du inte behöver kapa eller hantera spill. Färdigkapade CC60-längder finns för både konstruktionsvirke, trall och panel.

Färdigkapade CC60-längder

Streckkodsmärkning

Koll på varenda planka

Streckkodsmärkning av virket gör att du som bygghandlare får full koll på ditt lager. Det går snabbare i kassan och risken för fel minskar för både handlare och konsument.

Streckkodsmärkning

Från plantering till montering

Det är ingen slump att SCA SmartTimber kommer just från SCA. Vi har full kontroll på hela kedjan från plantering till montering. Redan vid avverkningen kan vi välja ut de träd som ger bästa virket. Vi har också ett nära samarbete med både bygghandlare och byggare. Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster.

Vår värdekedja

Lönsam logistik

För dig som handlare finns det en stor potential i våra innovativa produkter, men konceptet innehåller mycket mer än så. Du kan också optimera ditt lager och din resursplanering. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete för att du ska få rätt artiklar, i rätt mängd och i rätt tid.

Om lönsam logistik

Klimatsmart med certifierat trä

Skogen och miljön ligger oss varmt om hjärtat. Därför är det en självklarhet att våra produkter tillverkas av råvara från ansvarsfullt brukade skogar och att vi tar hänsyn till ekologiska system och biologisk mångfald. Skogen binder koldioxid och genom att använda trä bidrar du till en hållbar utveckling eftersom produkterna lagrar koldioxiden under hela tiden som de används.

Hållbarhet